Računanje dobitka na sistemskim tiketima

Primetili smo da veliki broj ljudi koji igra sistemske tikete ne zna kako se izračunava dobitak, pa smo se potrudili da im kroz niz primera pomognemo da savladaju ovaj mali matematički problem.

Primer 1:Računanje dobitka ako na tiketu imamo sistem 3/4

Sistemsko klađenje predstavlja uslovno klađenje. To je predviđanje ishoda više događaja, a da se pri tome ne moraju pogoditi ishodi svih događaja. Ako tipujete trostruku kombinaciju od 4 događaja (tzv. sistem 3 od 4) igrač mora pogoditi najmanje tri meča da bi tiket bio dobitan.

A        Arsenal – Liverpul     ki 1  ( 1.90)
B        Roma – Bolonja        ki 1  ( 1.30)           3/4
C        Bajern – Herta           ki 1  ( 1.50)
D        Selta – Saragosa      ki 1  ( 2.00)

Uplata: 200 din.    Br. kombinacija: 4   Ulog po kombinaciji = Ulog / Broj Komb. = 200 / 4 = 50 din.

1. A*B*C     1.90*1.30*1.50 = 3.70
2. A*B*D     1.90*1.30*2.00 = 4.94
3. A*C*D     1.90*1.50*2.00 = 5.70
4. B*C*D     1.30*1.50*2.00 = 3.90

Ako su pogođeni tipovi na sva četiri para dobitak bi bio jednak sumi dobitaka iz svake kombinacije pomnožen sa ulogom po kombinaciji. (1+2+3+4)* 50 din

Ukoliko je pogođeno tri od ova četiri para, recimo A, B i D dobitak bi iznosio ulog na tu kombinaciju pomnožen sa kvotom te kombinacije tj. imali bi jednu dobitnu kombinaciju.
U našem primeru: A*B*D =  4.94 * 50 din = 247 din

Napomena: Ako imamo sitem 4/7 ( da pogodimo min, 4 meča od ponudjenjih 7), a pogodili smo 5 mečeva, tada ćemo tražiti sistem  4/5
Ako imamo sistem 3+4+6/6, a pogodimo 5 mečeva, tada ćemo tražiti sistem 3+4/5, a ako pogodimo 4 meča tražićemo sistem 3+4/4

      

      Primer 2 : Računanje dobitka ako na tiketu imamo sistem u sistemu

A        Arsenal – Liverpul      ki 1  ( 1.90 )      2+3+4/4
B        Roma – Bolonja         ki 1  ( 1.30 )
C        Bajern – Herta            ki 1  ( 1.50 )
D        Selta – Saragosa       ki 1  ( 2.00 )

Uplata: 100 din. Br.kombinacija = 11  Ulog po kombinaciji = 100 / 11 = 9.09

SISTEM 2/4 ima 6 kombinacija

(A*B) + (A*C) + (A*D) + (B*C) + (B*D) + (C*D)= =(1.90*1.30)+(1.90*1.50)+(1.90*2.00)+(1.30*1.50)+(1.30*2.00)+(1.50*2.00)=

=2.47+2.85+3.8+1.95+2.6+3= 16.67

SISTEM 3/4 ima 4 kombinacije

(A*B*C) + (A*B*D) + (A*C*D) + (B*C*D)=

=(1.90*1.30*1.50)+(1.90*1.3*2.00)+(1.90*1.50*2.00)+(1.30*1.50*2.00)=

= 3.70+4.94+5.7+3.9= 18.24

SISTEM 4/4 ima 1 kombinaciju

A*B*C*D=1.90*1.30*1.50*2.00 = 7.41

Dobitak bi bio sledeći (16.67+18.24+7.41)*9.09 din = 42.32*9.09 din = 384.68 din

U predhodnom primeru smo raspisali sve kombinacije koje postoje u sistemu 2+3+4/4.

Ako od ponuđena 4 meča pogodimo A, B i D, tada ćemo tražiti sistem 2/3 i 3/3

1. (A*B)+(A*D)+(B*D)    (1.90*1.30)+(1.90*2.00)+(1.30*2.00)=2.47+3.80+2.60 = 8.87

2. (A*B*D)                        1.90*1.30*2.00 = 4.94 

             (1+2)*9.09 din=(8.87+4.94)*9.09din=13.81*9.09din = 125.53 din

 

Primer 3:Računanje dobitka ako na tiketu imamo dva fiksa i sistem 3/4

1             Partizan – Sartid       ki 1     (1.85)  Fix
2             Dalas – Milvoki         ki 1     (1.90 )  Fix
A             Arsenal – Liverpul    ki 1     (2.90 )
B            Roma – Bolonja        ki 1     (2.30 )
C            Bajern – Herta          ki 1     (2.50 )      3/4
D            Selta – Saragosa     ki 1     (2.00 )

Uplata: 200 din.  Br. Komb. = 4   Ulog po komb = 200 / 4 = 50 din.

Igrač tipuje 6 mečeva od kojih su 4 u sistemu i 2 u fiksu. Da bi ostvarili dobitak u bilo kojoj kombinaciji moraju se pogoditi fiksevi i  bilo koja tri od ova četiri para.
Iz tablice sistema vidimo da sistem 3 od 4 ima četiri kombinacije, a to su:
1.  1(fix) * 2(fix) * A * B * C = 1.85* 1.90* 2.90* 2.30* 2.50 = 58.61
2.  1(fix) * 2(fix) * A * B * D = 1.85* 1.90* 2.90* 2.30* 2.00 = 46.89
3.  1(fix) * 2(fix) * A * C * D = 1.85* 1.90* 2.90* 2.50* 2.00 = 50.96
4.  1(fix) * 2(fix) * B * C * D = 1.85* 1.90* 2.30* 2.50* 2.00 = 40.42

Ako su, uz fikseve, pogođeni tipovi na sva četiri para, dobitak bi bio jednak sumi dobitaka iz svake kombinacije pomnožen sa ulogom po kombinaciji. (58.61+46.89+50.96+40.42) * 50din=191.92*50din = 9.596 din

Ako su, uz fikseve, pogođeni tipovi tri od četiri para, recimo A, B i C, dobija se ulog po kombinaciji pomnožen sa kvotom 58.61 ( npr. (1.85*1.90*2.90*2.30*2.50)*50din= 58.61*50 din. = 2.930 din)

Primer 4 Računanje dobitka ako na tiketu imamo sistem puta sistem
Ako je igran sistem:
A          Arsenal – Liverpul        ki 1    ( 1.90 )      3/4      A*B*C
B         Roma – Bolonja           ki 1    ( 1.30 )                 A*B*D
C         Bajern – Herta              ki 1     ( 1.50 )                 A*C*D
D         Selta – Saragosa          ki 1     ( 2.00 )                 B*C*D
E          Sošo – Mec                  ki X    ( 3.20 )      1/3      E
F          Marsej – Bordo            ki X     ( 3.10 )                F
G         Okser – Tuluz               ki X    ( 3.30 )                G

Uplata 120 din.  Br.komb. = 12    Ulog  po komb = 120 / 12 = 10 din
Uslov da nam ovaj tiket bude dobitan je da u prvom sistemu prođu minimalno 3 meča, a u drugom sistemu minimalno 1 meč. Ako smo pogodili sve tipove raspisaćemo sledeće kombinacije (svaka kombinacija iz prvog sistema se množi sa svim kombinacijama iz drugog sistema):


A*B*C * E       A*B*D * E      A*C*D * E        B*C*D * E

A*B*C * F       A*B*D * F      A*C*D * F        B*C*D * F

A*B*C * G      A*B*D * G      A*C*D * G       B*C*D * G

Dobitak složenog sistema bio bi jednak sumi dobitnih kombinacija, a dobitna kombinacija bi bila jednaka ulogu po kombinaciji pomnoženim sa kvotama kombinacije, ili dobitak bi bio jednak sumi svih kombinacija pa pomnožen sa ulogom po kombinaciji. Ako su, recimo, pogođeni parovi A, B, C, E i G tada bi tražili sistem 3/3 * 1/2 = 2 kom.
Dobitak bi bio sledeći:

1. A*B*C * E            1.90*1.30*1.50 * 3.20=11.85 * 10 din=118.56

2. A*B*C * F            1.90*1.30*1.50 * 3.30=12.22 * 10 din=122.26

(1+2)*10din=(118.56+122.26)*10 din=240.82*10din = 2.408 din

Primer 5:Računanje dobitka ako na tiketu  imamo sistem u sistemu puta sistem u sistemu

A       Arsenal – Liverpul      ki 1     ( 1.90 )                              A*B*C    (3/4)         A*B*C*D( 4/4 )
B      Roma – Bolonja          ki 1     ( 1.30 )             3+4/4       A*B*D
C    Bajern – Herta              ki 1      ( 1.50 )                             A*C*D
D      Selta – Saragosa        ki 1     ( 2.00 )                             B*C*D
E     Sošo – Mec                 ki X     ( 3.20 )                            E*F      ( 2/3 )        E*F*G ( 3/3 )
F     Fulam – Everton           kiX       ( 3.10 )                          E*G
G     Okser – Tuluz              ki X     ( 3.30 )                            F*G

Uplata: 250 din.    Br. Komb. = 20   Ulog po komb. = 250/ 20 = 12.50 din
Kombinacije se računaju tako što se svaka kombinacija iz prvog sistema množi sa svim kombinacijama iz drugog sistema.

A*B*C * E*F        A*B*D * E*F         A*C*D * E*F          B*C*D * E*F       A*B*C*D * E*F

A*B*C * E*G        A*B*D * E*G        A*C*D * E*G         B*C*D * E*G      A*B*C*D * E*G

A*B*C * F*G        A*B*D * F*G         A*C*D * F*G        B*C*D * F*G       A*B*C*D * F*G

A*B*C * E*F*G    A*B*D * E*F*G    A*C*D * E*F*G    B*C*D * E*F*G   A*B*C*D * E*F*G

Iz predhodnog se vidi da tiket ima 20 kombinacija. Dobitak složenog sistema bi bio jednak sumi dobitnih kombinacija pomnožen sa ulogom po kombinaciji, a kombinacija bi bila jednaka proizvodu kvota te kombinacije.

Sada ćemo navesti primer ako smo u prvom sistemu pogodili A, C i D , a u drugom smo pogodili E, F i G i tada bi imali sledeće dobitne kombinacije:

1. A*C*D * E*F                          1.90*1.50*2.00 * 3.20*3.10=56.54

2. A*C*D * E*G                          1.90*1.50*2.00 * 3.20*3.30=60.19

3. A*C*D * F*G                          1.90*1.50*2.00 * 3.10*3.30=58.31

4. A*C*D * E*F*G                      1.90*1.50*2.00 * 3.20*3.10*3.30=186.59

(1+2+3+4)*12.50 don=(56.54+60.19+58.31+186.59)*12.50din=361.63*12.50din = 4.520 din

Primer 6: Računanje dobitka na tiketu sa višeznacima

Ako se tipuju, recimo 4 para (utakmice), može se za svaki par postaviti više tipova, a u tom slučaju bi broj kombinacija sistema bio jednak proizvodu broja kombinacija za svaki par:

A1,A2           Arsenal – Liverpul       ki1 (1.70) , kiX (3.00)        (2 kombinacije)
B                 Roma – Bolonja          ki 2 (2.50),                          (1 kombinacija)
C1,C2         Bajern – Herta              pp1 (1.90) ,  ug 3+ (1.75)    (2 kombinacije)
D1,D2         Selta – Saragosa          vg1(3.25) ,  ug 4+ (2.80)     (2 kombinacije) = 2*1*2*2 = 8 komb

Uplata: 50 din     Br. Komb. = 8    Ulog po kombinaciji = 50 / 8 = 6.25 din

 

A1 (ki1) * B * C1 (pp1) * D1 (Vg1)                     A2 (ki1) * B * C1 (pp1) * D1 (Vg1)

A1 (ki1) * B * C1 (pp1) * D2 (ug4+)                   A2 (ki1) * B * C1 (pp1) * D2 (ug4+)

A1 (ki1) * B * C2 (ug3+) * D1 (Vg1)                  A2 (ki1) * B * C2 (ug3+) * D1 (Vg1)

A1 (ki1) * B * C2 (ug3+) * D2 (ug4+)                 A2 (ki1) * B * C2 (ug3+) * D2 (ug4+)

U ovom slučaju imamo 8 kombinacija, pri čemu se uplata deli sa brojem kombinacija, a tiket će biti dobitan ako pogodimo bar jednu kombinaciji od svakog meča.

Ako su pogođeni sledeći tipovi A1,B,C1,C2 i D1,D2  tada ćemo imati 4 dobitne  kombinacije:

A1       ki 1 (1.70)                                 Dobitak se računa na sledeći način:

B         ki2 (2.50)                                   1.   1.70*2.50*1.90*3.25= 26.24

C1,C2  pp1 (1.90), ug 3+ (1.75)           2.    1.70*2.50*1.90*2.80= 22.61

D1,D2  vg1(3.25), ug 4+ (2.80)            3.    1.70*2.50*1.75*3.25= 24.17

                                                              4.    1.70*2.50*1.75*2.80= 20.82

                                                                                        

      (1+2+3+4)*6.25din=(26.24+22.61+24.17+20.82)*6.25din=93.84*6.25din = 586.50din

 

Primer 7: Računanje dobitka ako tiketu imamo u fiksu višeznak puta sistem

A1,A2          Arsenal – Liverpul    ki 1(1.30) , ug 3+(1.80)
B1,B2          Roma – Bolonja        ki 1(1.90) , ug 0-2(1.70)
C                 Bajern – Herta          ki 1 (2.80) 
D                 Selta – Saragosa        ki 1 (3.30)            2/3

E              5001      Sošo – Mec                ki X (3.80)

Uplata: 240 din    Br.komb. = 12   Ulog po komb. = 240 / 12 = 20 din

 

Ukoliko su u fiksu pogođena oba dvoznaka i  sva tri para iz sistema, u ovom složenom sistemu imamo 12 kombinacija (1/2 * 1/2 * 2/3), i dobitak računamo na sledeći način:

A1 (ki 1) * B1 (ki 1) * C * D                     A2 (ug 3+) * B1 (ki 1) * C * D

A1 (ki 1) * B1 (ki 1) * C * E                     A2 (ug 3+) * B1 (ki 1)  * C * E

A1 (ki 1) * B1 (ki 1) * D * E                     A2 (ug 3+) * B1 (ki 1)  * D * E

 

A1 (ki 1) * B2 (ug 0-2) * C * D                 A2 (ug 3+) * B2 (ug 0-2) * C * D

A1 (ki 1) * B2 (ug 0-2) * C * E                 A2 (ug 3+) * B2 (ug 0-2)  * C * E

A1 (ki 1) * B2 (ug 0-2) * D * E                 A2 (ug 3+) * B2 (ug 0-2)  * D * E

      Ako smo u fiksu pogodili A1, B1, B2, i u sistemu C i D tada ćemo imati dve dobitne kombinacije:

      1. A1 * B1 * C * D=1.30*1.90*2.80*3.30=22.82

      2. A1 * B2 * C * D=1.30*1.70*2.80*3.30=20.42

      (1+2) * 20 din=(22.82+20.42) * 20 din=43.24 * 20 din = 864.80 din

Primer 8: Računanje dobitka na tiketu ako imamo sistem sa višeznakom

A1,A2           Arsenal – Liverpul     ki 2 (2.50) ,  ug 3+ (1.75)       3/4

B1,B2           Roma – Bolonja         ki 1 (1.40) , ug 0-2 (1.50)
C                   Bajern – Herta           ki X (3.30)

D                   Selta – Saragosa        pk 1-1 (4.80)

Uplata: 300 din    Br. Komb. = 12   Ulog po komb. = 300 / 12 = 25 din

 

 A1 (ki2)*B1 (ki1) * C              A2 (ug3+)*B1 (ki1) * C           B1 (ki1) * C * D           B2 (ug0-2) * C * D

 A1 (ki2)*B1 (ki1) *  D             A2 (ug3+)*B1 (ki1) * D

 A1 (ki2) * C * D                       A2 (ug3+) * C * D

 A1 (ki2)*B2 (ug0-2) * C          A2 (ug3+)*B2 (ug0-2) *C

 A1 (ki2)*B2 (ug0-2) * D          A2 (ug3+)*B2 (ug0-2) * D

Ako su na tiketu pogođeni sledeći tipovi A1, B1, B2 i D tada ćemo imati dve dobitne kombinacije:

1. A1*B1*D=2.50*1.40*4.80=16.8

2. A1*B2*D=2.50*1.50*4.80=18

      (1+2) * 25 din=(16.8+18) * 25 din=34.8*25 din = 870 din 

Advertisements

Ostavite odgovor

Popunite detalje ispod ili pritisnite na ikonicu da biste se prijavili:

WordPress.com logo

Komentarišet koristeći svoj WordPress.com nalog. Odjavite se /  Promeni )

Google+ photo

Komentarišet koristeći svoj Google+ nalog. Odjavite se /  Promeni )

Slika na Tviteru

Komentarišet koristeći svoj Twitter nalog. Odjavite se /  Promeni )

Fejsbukova fotografija

Komentarišet koristeći svoj Facebook nalog. Odjavite se /  Promeni )

w

Povezivanje sa %s